TODOROVIĆ: MAJKE ZNALE ZA RAZLOG POZIVANJA U CENTAR

a17 socijalno b bernardMajke sa troje i više djece sa područja kotorske opštine, njih desetak, u srijedu 17. maja su se spontano okupile na platou ispred Centra za socijalni rad. Kako su nam kazale, po pozivu koji im je poštom uručen prethodnih dana, došle su u kancelariju ove ustanove iako nekima od njih, navele su tada, povod nije jasan.

„Rečeno nam je da dođemo jer svojevremeno nismo potpisale izjave na žalbu koja je podnijeta, a u kojoj smo izjavile da se ne slažemo sa umanjenjem nadoknade koju smo u skladu sa zakonskim propisima ostvarile. Sa druge strane, neke od žena su potpisale tu izjavu – ali im je kada su došle danas u kancelarije Centra, ljubazno objašnjeno da se izjava zagubila. Takođe, na žalbe koje smo podnijele prije tri mjeseca – još uvijek nismo dobile odgovore" – ispričale su nam majke koje su se okupile ispred Centra za socijalni rad. Kako su navele, posebno ih je uznemirilo, što na pozivu koji im je uručen, piše da će, ukoliko se ne odazovu, biti privedene i kažnjene novčanom kaznom. „ Vjerujte da nam uopšte nije jasno o čemu se radi i čemu cijela ova priča vodi. Ne vidim da smo u bilo čemu pogriješile, da bi nam se prijetilo kažnjavanjem. Da li će nam neko konkretno odgovoriti o čemu se radi?" – komentar je koji smo zabilježili.
Komentare i pitanja kotorskih majki proslijedili smo nadležnima, a danas nam je tim povodom stiglo saopštenje iz Centra za socijalni rad Kotor koje integralno prenosimo.
„Kao što Vam je poznato da ne bi došlo do povrede procesnog prava nakon zakonskih izmjena koje su uslovile donošenje novih rješenja za korisnice naknada po osnovu rođenja troje ili više djece na teritoriji opštine Kotor, iste su pozvane radi saslušanja na okolnosti koje su od značaja za donošenje novog rješenja, kojim bi se prethodno mijenjalo u dijelu iznosa naknade, a sve shodno čl. 8 zakona o opštem upravnom postupku (Sl.list RCG br. 60/03, Sl.list CG 32/11,56/14).

 

Foto- Bobo Bernard

Preko Centra u Kotoru pravo na navedenu naknadu ostvarile su ukupno 593 korisnice, od kojih po osnovu evidencije na ZZZ Crne Gore 234, a po osnovu staža osiguranja 359 korisnica. Svih 593 korisnica su pozvane da daju svoje učešće u postupku, te se izjasne na novo nastale okolnosti shodno gore navedenom članu ZUP-a. Veliki broj korisnica nije želio da se odazove pozivu, jedan broj korisnica nije primio poziv koji se vratio na poštu uz napomenu do kojeg roka se može poziv preuzeti, za jedan broj korisnica su vraćeni pozivi da su nepoznate na datoj adresi, a najveći broj je došao po pozivu i dao izjavu na zapisnik pred ovim Centrom koju je ili nije potpisao. U zakonskom roku je uloženo 196 žalbi. U postupku po žalbi usvojeno je 15 žalbi, prvestepeno rješenje poništeno i vraćeno ovom Centru na ponovni postupak, a iz razloga što se korisnice nisu izjasnile shodno 8 zakona o opštem upravnom postupku. Iz tih razloga u ponovljenom postupku ovaj Centar mora da otkloni nepravilnosti, sasluša korisnice, koje je iz tih razloga pozvao. Od 12 korisnica koje su pozvane da dođu u Centar , došlo je njih 11. Sve su upoznate sa razlogom pozivanja, kako u Centru, tako i u samom pozivu koji im je poslat. Svakoj je poslato drugostepeno rješenje putem pošte Kotor. Od navedenog broja korisnica tri su dale izjavu, u ranijem pozivu, ali ista nije poslata zajedno sa spisima po žalbi, a što je i objašnjeno korisnicama zašto se ponovo pozivaju. Na dopisu kojim su korisnice pozvane naznačeno je i sledeće: „ Shodno čl. 62 tačka 1 i tačka 3 i Zakona o opštem upravnom postupku dužni ste da se odazovete pozivu, ukoliko se ne odazovete pozivu, a izostanak ne opravdate bićete privedeni i kažnjeni novčanom kaznom."
Kako korisnice u najvećem broju slučajeva ne žele da se odazovu pozivu, niti opravdaju ovom Centru postupanje po istom, isti je primijenio navedeni član, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg okončanja postupka, obzirom da po čl. 237 ZUP-a, ovaj Centar je u obavezi da u roku od 20 dana od dana prijema predmeta u ponovljenom postupku donese rješenje, a što je teško izvodljivo u slučajevima kada se čekaju povratnice i ponovo pozivaju korisnice. Kako navedeni rok ističe dana 19.05.2017.godine, to je ovaj Centar postupio na naprijed navedeni način" – stoji u saopštenju koje je potpisao direktor Centra za socijalni rad Kotor Vasilije Todorović.

opstina-kotor2

radiokotor160x200

 

Pretraga

politicka-saopstenja

oglasi2

Facebook-banner

uzivo

pele

KotorArt-logo

7758149
Danas
Juče
Ove sedmice
Prethodne sedmice
Ovaj mjesec
Prethodni mjesec
Svi dani
3746
5462
19920
6024514
133365
134127
7758149

Vaša IP: 54.227.48.147
Vrijeme: 2018-02-21 16:04:20
Go to top