PRIMJEDBE NA OTPAD IZ SVIH MJESNIH ZAJEDNICA

javna otpad avg 17Centralna javna rasprava za Lokalni plan upravljanja otpadom održana je danas u u palati Bizanti u Starom gradu. Posljednjom Centralnom javnom raspravom na Nacrt lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom predsjedavali su v.d. sekretar Sekretarijata za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj Vladimir Bujišić, savjetnica za životnu sredinu u Komunalnom preduzeću Kotor Jelena Radunović. i v.d. sekretara Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Jelena Vuković, koja je predstavila Lokalni plan upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom.

Oni su, kako kaže Vuković, od 24. jula do 3. avgusta obilazili mjesne zajednice, nastojeći da mještanima što bliže objasne sadržaj ovog dokumenta. Prema njenim riječima, primjedbe na komunalnu problematiku imali su u svim mjesnim zajednicama.

„Lokalni plan upravljanja otpadom odnosi se na: uspostavljanje održivog upravljanja otpadom, usvajanje prioriteta u praksi, obuhvata načine postupanja sa otpadom, predlaže aktivnosti koje zainteresovane strane treba da preduzmu na lokalnom nivou da bi se dostigla vizija i ciljevi koji su postavljeni u strategiji upravljanja otpadom do 2 030. godine. To svakako zahtijeva koordinaciju više različitih učesnika: lokalnih vlasti, domaćinstava, preduzeća, privatnog sektora, NVO sektora i pojedinaca. Ovaj dokument, prema zakonu upravljanja otpadom, podrazumijeva smanjenje količina otpada koje nastaju tj njegovu ponovnu upotrebu kao i sakupljanje, transport, preradu i zbrinjavanje.

"Nacrt lokalnog plana upravljanja komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom urađen je u skladu sa članom 18. Zakona o upravljanju otpadom. Sadržaj lokalnog plana upravljanja komunalnim, neopasnim i građevinskim otpadom definisan je članom 23. Zakona o upravljanja otpadom" – kazala je Vuković.

Prema njenim riječima, cilj donošenja ovog plana jeste zakonodavno-pravni okvir. Obuhvata sva strateška dokumenta, propise Opštine Kotor, institucionalni okvir, odnosno koje su to sve institucije koje se bave upravljanjem otpadom u Opštini Kotor, osnovne podatke o teritoriji Opštine Kotor (geografske, geomorfotloške, klimatske karakteristike, demografiju, turizam, saobraćajnu infrastrukturu), komunalni, nepoasni, građevinski otpad, o čemu je, kako navodi, riječ u cijelom dokumentu.

Takođe, definiše: sakupljanje i upotrebu komunalnog otpada, postojeća postrojenja koja se definišu za komunalni otpad, investicione troškove za opremu, lokacije neuređenih odlagališta, sanaciju neuređenih odlagališta, upravljanje otpadom u narednom periodu, te na koji način će se raditi sakupljanje i odlaganje otpada.

Kako dalje ističe Vuković, jedna od bitnih stavki za ovaj dokument jeste uključivanje javnosti, odnosno razvijanje javne svijesti te akcioni plan sa daljom dinamikom realizacije ovog plana.

„Dokument prije ovog je bio Lokalni plan upravljanja komunalnim otpadom i važio je do 2014. godine. Dakle, naša zakonska obaveza bila je da ovaj dokument obnovimo" – istakla je Vuković, dodajući da je sistem primarne selekcije otpada na dvije kante: mokra i suva, takođe bitna stavka koja definiše ovaj plan, a u skladu je sa državnim planom upravljanja otpadom.

„Komunalni otpad će se i ubuduće odlagati na deponiji u Baru" – rekla je Vuković.

Građani Kotora imali su primjedbe na: odlaganje otpada u Baru koje, ističu ,finansijski opterećuje ovo gradsko preduzeće, zatim na nesavjesno odlaganje otpada građana na mjestima gdje to nije predviđeno, na otvorene kante iz kojih se širi neprijatni miris gradom, na „Sistem 48" kojim je predviđeno da se građani žale na komunalne probleme, a kako kažu, nije anoniman, odlaganje građevinskog materijala u Starom gradu u terminima kada to nije predviđeno, prosipanje ulja u kontejnere umjesto njegovog odlaganja u bidone – kako je komunalnim planom predviđeno.

Građani su, pored ostalog, predložili intenzivniju edukaciju mladih. Smatraju da bi bilo korisno kontenjere označiti različitim bojama u kojima bi se odlagali različiti otpadi i na taj način smanjila količina otpada koja se transportuje na deponijama. Ističu i da sistem „kaznene politike" za sve one koji ne poštuju komunalne propise praktično i ne postoji, a čule su se i zamjerke na način rada Komunalnog preduzeća.

opstina-kotor2

radiokotor160x200

 

Pretraga

politicka-saopstenja

oglasi2

Facebook-banner

uzivo

pele

KotorArt-logo

7758062
Danas
Juče
Ove sedmice
Prethodne sedmice
Ovaj mjesec
Prethodni mjesec
Svi dani
3659
5462
19833
6024514
133278
134127
7758062

Vaša IP: 77.71.135.158
Vrijeme: 2018-02-21 15:49:05
Go to top