PREDSTAVLJEN ELABORAT O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

javna raspravaaaJavna rasprava o Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za uređenje obale, odnosno izgradnju kupališta u naselju Kamp, ispod urbanističkog naselja, održana je juče u sali za sastanke Opštine Kotor.

Javnu raspravu o Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za uređenje obale, odnosno izgradnju kupališta je, ispred opštinskog Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine, otvorila Jelena Vuković.

Sastanku su prisustvovale sekretarka pomenutog Sekretarijata Bojana Petković, Milka Pasković i Bojana Stanišić, te Boško Perović ispred Instituta za sigurnost iz Podgorice koji je bio obrađivač projekta, predstavnici JP "Morsko dobro" i zainteresovani građani.

Preduzeće "Serzman incorporated" d.o.o. Kotor, kako navodi Vuković, predalo je Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu za projekat za uređenje obale (izgradnja kupališta) ispod katastarskih parcela br. 1200/2, 1197, 1198, 1196 KO Dobrota I, Opština Kotor. Prema njenim riječima, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu redinu, Sekreterijat je napravio obavještenje da je preduzeće "Serzman incorporated" d.o.o. Kotor predalo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za kupalište sa svim propratnim sadržajima. Javni uvid u dokumentaciju, kako dalje navodi, bio je svakog radnog dana od 8 do 11 sati, a rok za javni uvid u dokumentaciju bio je 19. jun 2017. godine.

Nakon toga, ističe, shodno Zakonu o procjeni uticaja, odnosno Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu, Sekreterijat je donio rješenje kojim se, za ovakav projekat, utvrđuje potreba procjene uticaja na životnu sredinu.

"Preduzeću Serzman je rečeno da izradi Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu,a takođe, donijeto je rješenje o potrebi izrade Elaborata, nakon čega je preduzeće napravilo Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu i dostavilo 25. avgusta 2017. godine. Služba koja izdaje saglasnost je obavezna da transparentno postupa i svim mogućim zainteresovanim subjektima dostavi dokumentaciju, pa je tako shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu, Sekretarijat uputio dopis predsjedniku Opštine, potpredsjednicima, Sekretarijatu za urbanizam, Upravi za zaštitu kulturnih dobara, Institutu za biologiju mora, Agenciji za zaštiti životne sredine, JP Morsko dobro i MZ Dobrota, kojim obavještava javnost i zainteresovane subjekte, organizacije i institucije o Javnoj raspravi o Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu za uređenje obale odnosno izgradnju kupališta u naselju Kamp" – kazala je Vuković, dodajući da su do sada dobili primjedbe od Instituta za biologiju mora i građana koji žive u Dobroti.

Boško Perović iz Instituta za sigurnost iz Podgorice kazao je da projekat, u svakom smislu, specifičan te da su glavni inputi, prilikom izrade Elaborata o procjeni uticaja na životnu redinu, bili: izdavanje urbanističko-tehničkih uslova, kao i izdavanje konzervatorskih uslova koje je izdala Uprava za zaštitu kulturnih dobara.

"Naš zadatak je bio da sagledamo sve moguće negativne uticaje na životnu sredinu i morsko okruženje. Radi se o uređenju obale gdje su mogući razni uticaji na životnu sredinu, koji su naročito izraženi u fazi realizacije predmetnog projekta, jer intervencije i sve građevinske aktivnosti na obali mora zahtjevaju posebnu pažnju te posebne procedure izvođenja radova. Ono što je za nas bilo vrlo karakteristično jeste da se u Elaboratu moralo predvidjeti niz mjera o zaštiti životne sredine prilikom izvođenja u ovakvom okruženju, uvažavajući konzervatorkse uslove koje je izdala Uprava za zaštitu kulturnih dobara" – rekao je Perović, konstatujući na osnovu proučenog projekta da će ovaj prostor biti oplemenjen novim saržajem.

"Dobija se nova vrijednost u okolini čijom će valorizacijom imati koristi građani. Svi društveno-korisni građevinski radovi u prirodi, ili bilo koji drugi, neminovno imaju određenog uticaja na životnu sredinu. Međutim, moramo biti svjesni da razvoj turizma uslužnih djelatnosti na ovom prostoru jeste nešto što je imperativ i što treba sagledati u svakom smislu" – kazao je Perović istaknuvši da je izvršen proračun mogućih uticaja, te su tako u Elaboratu iznijete mjere zaštite flore i faune.

Kako dodaje, predviđeno je niz mjera koje će nosilac projekta i investitor morati da ispoštuju prilikom izvođenja i eksploatacije ovog projekta.

Samostalni savjetnik za zaštitu životne sredine u JP "Morsko dobro" Nemanja Malovrazić, iznio je primjedbe i sugestije na sam Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za uređenje obale odnosno izgradnju kupališta.

"U djelu koji se tiče opisa segmenata životne sredine, prikazali ste kvalitet morske vode, ali na osnovu podataka koje ste imali prilikom istraživanja marikulture, međutim s obzirom da je u pitanju igradnja novog kupališta, potrebno je obraditi i predstaviti podatke o mikrobiološkom kvalitetu morske vode. Kasnije, u uspostavljanju monitoringa praćenja kvaliteta morske vode potrebno je istražiti da li sama eksploatacija projekta, odnosno funkcionisanje samog kupališta može uticati na kvalitet vode i promjenu, odnosno na postojeće stanje" – kazao je Malovrazić dodajući da je jako važno da monitoring bude češći od 2 puta godišnje kako je predviđeno trenutnim mjerama, a to je, ističe, na svakih 15 dana u toku turističke sezone.

"Mislim da bi uticaje na sfloru i faunu koji su opisani u Elaboratu trebalo izdvojiti kao poseban naslov: Uticaj na morski ekosistem, dakle, na morsku floru i faunu, na morski biodiverzitet te na morski ekosistem, a ne uopšteno u okviru biodiverziteta uticaja na more. S obzirom da se realizacija radova odvija na moru, potrebno je izdvojiti more kao ekosistem i uticaj na sve žive organizme" – rekao je Malovrazić dodajući da eksploatacija projekta i uticaj
na floru i faunu nije detaljno obrađen.

"Obrađen je uticaj u toku izvođeja radova, ali ne i kasnijeg funkcionisanja. Imajući u vidu da je pored kupališta predviđeno i pristajanje određenih plovila, potrebno je istražiti mogućnost uticaja u toku funkcionisanja samog kupališta, prilazišta te svega predviđenog ovim projektom" – dodao je Malovrazić.

Nakon Javne rasprave a shodno zakonu, Sekretarijat će formirati komisiju koja ocjenjuje Elaborat iz, kako je rečeno, "reda struke". Zapisnik sa Javne rasprave, primjedbe i sugestije koje pristignu do kraja ove sedmice biće dostavljene članovima Kosmisije. Komisija će razmatrati Elaborat i raditi shodno Pravilniku o radu komisije.

opstina-kotor2

radiokotor160x200

 

Pretraga

politicka-saopstenja

oglasi2

Facebook-banner

uzivo

pele

KotorArt-logo

7758149
Danas
Juče
Ove sedmice
Prethodne sedmice
Ovaj mjesec
Prethodni mjesec
Svi dani
3746
5462
19920
6024514
133365
134127
7758149

Vaša IP: 54.227.48.147
Vrijeme: 2018-02-21 16:04:20
Go to top