JAVNA RASPRAVA O PROGRAMSKIM SADRŽAJIMA RADIO KOTORA

RADIO KOTOR SAJTLokalni javni emiter Radio Kotor DOO na osnovu Odluke Savjeta Lokalnog javnog emitera Radio Kotor DOO, na sjednici održanoj 05. 09. 2017. godine, raspisuje javnu raspravu o „Predlogu programskih obaveza Lokalnog javnog emitra Radio Kotor DOO za 2018. 2019. i 2020. godinu", u periodu od 10. 09. do 25. 10. 2017. godine.

Izmjene i dopune Zakona o elektronskim medijima („Sl. list CG", br. 55/16), kojima se precizno reguliše pitanje pružanja javnih usluga i finansiranja javnih emitera, stupile su na snagu 01. septembra 2017. godine.

Članom 76a Zakona o elektronskim medijima propisano je da je „javni emiter dužan da pripremi Predlog programskih obaveza za ugovorni period i o njemu sprovede javnu raspravu u trajanju od 45 dana, kako bi se javnost izjasnila o tome ispunjavaju li predložene programske obaveze kriterijume propisane članom 74 Zakona o elektronskim medijima".

U skladu sa navedenim, Lokalni javni emiter "Radio Kotor" DOO pristupa aktivnostima u realizaciji javne rasprave u okviru kojih na sajtu www.radiokotor.com predstavlja „Predlog programskih obaveza Lokalnog javnog emitra Radio Kotor DOO za 2018. 2019. i 2020. godinu".

U palati Bizanti u srijedu 25. 10. 2017. od 12 sati, u okviru javne rasprave, održaće se centralna javna rasprava.

Predlozi se mogu slati putem mejla This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i poštom na adresu Radio Kotor Stari grad br. 320 (zgrada Fakulteta za turizam i hotelijerstvo).

Više informacija putem telefona 032 325 842 i 325 843.

Pozivaju se zainteresovani/e građani/ke da uzmu učešća u javnoj raspravi, daju svoje primjedbe, predloge, mišljenja i sugestije na „Predlog programskih obaveza Lokalnog javnog emitra Radio Kotor DOO za 2018. 2019. i 2020. godinu".

PREDLOG PROGRAMSKIH OBAVEZA LOKALNOG JAVNOG EMITERA RADIO KOTOR DOO ZA 2018. 2019. I 2020 GODINU

Informativni program

KOTORSKA HRONIKA - centralna informativna emisija koja se emituje svakog radnog dana u trajanju 25 minuta. Njen sadržaj čine aktuelni dnevni događaji u gradu, zatim oni iz oblasti privrede, ekonomije, nauke, politike, kulture i sporta, emitovani kroz tonske priloge, kao i informacije i saopštenja. Broj sedmičnih emitovanja 5.

JUTARNJI MAGAZIN "GRAD" – AKTUELNI PRILOG - informacije, prilozi, gosti, muzika i epp u trajanju 60 min. Prati aktuelna dnevna dešavanja uz emitovanje tonskih priloga iz oblasti privrede, ekonomije, politike, nauke, kulture i sporta. Informacije se emituju uzi muzičke i epp blokove. Broj sedmičnih emitovanja 5.

VIJESTI, INFO BLOK - kratke, dnevne, aktuelne informacije iz grada, zatim iz privrede, ekonomije, politike, kulture i sporta. Trajanje 7 minuta. Broj sedmičnih emitovanja 35.

SERVISNE INFORMACIJE - saopštenja, najave događaja, informacije o dežurnim službama, red vožnje, stanje na putevima, vrijeme. Trajanje 3 do 5 minuta. Broj sedmičnih emitovanja 21.

»032« i NAŠA OPŠTINA – Emituju se petnaestodnevno (naizmjenično).

»032« - aktuelni gost odgovara na pitanja građana, kontakt program, trajanje 60 minuta.

Naša Opština – aktuelnosti iz lokalne samouprave, kratke informacije i gosti-predstavnici Sekretarijata, trajanje 30 minuta.

Broj sedmičnih emitovanja 2 (premijera+prva repriza).

GRAD I VI - kontakt program o lokalnim temama sa uključenjem slušalaca. U emisiji je svakim radnim danom omogućeno građanima da diskutuju o događajima i pojavama u Kotoru, iznose pohvale i primjedbe na rad nadležnih organa, postavljaju pitanja i sl. Ova emisija afirmiše tolerantnost i kulturu dijaloga.Emisija se koristi kao izvor tema koje novinari obrađuju u ostalim programskim sadržajima, uglavnom u emisiji Kotorska hronika i Vijesti. Trajanje emisije je do 25 minuta. Broj sedmičnih emitovanja 5.

PITAJTE GRADONAČELNIKA – gostovanje predsjednika Opštine Kotor, emisija koja podrazumijeva kontakt sa slušaocima, odgovore na postavljena pitanja slušalaca, razgovor o aktuelnim gradskim temama, a realizuje se posljednjeg petka u mjesecu.Trajanje emisije 60 minuta. Broj emitovanja 2 puta mjesećno (premijera + prva repriza).

GLAS NARODA – anketa (kraća radijska forma). Građani odgovaraju na anketna pitanja iz svakodnevnog života. Rubrika afirmiše građansku inicijativu, kulturu dijaloga, daje doprinos demokratizaciji društva. Trajanje pet minuta. Broj sedmičnih emitovanja 2 (premijera+prva repriza).

RADIO KOLUMNE – (kraća radijska forma)- kritički osvrt na svakodnevicu, gradski život, društvene aktuelnosti... Za temu imaju grad, podstiču učešće referentnih intelektualaca i stvaralaca sa područja naše opštine sa ciljem da se promovišu različiti izrazi, ideje, stavovi, predlozi, stavljanjem akcenata na kreativno i inovativno planiranje aktivnosti zasnovanih na korišćenju ukupnih kulturnih resursa grada. Trajanje kolumne do 5 minuta. Broj sedmičnih emitovanja 2 (premijera+prva repriza).

NVO – emisija o aktivnostima nevladinog sektora, značajna za ostvarivanje ljudskih i političkih prava građana i unaprjeđivanje pravne i socijalne države i civilnog društva. Trajanje do 30 minuta. Realizuje se jednom mjesečno.

EMISIJA ZA MANJINE – program na jezicima manjinskih naroda, izražava kulturni i etnički identitet manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica. Trajanje do 30 minuta. Broj sedmičnih emitovanja 2 (premijera+prva repriza).

MZ (MJESNE ZAJEDNICE) – emisija o aktuelnostima iz mjesnih zajednica opštine Kotor. Trajanje do 30 minuta. Realizuje se jednom mjesečno.

ZAJEDNIČKI TALAS (koprodukcija)- emisija Državnog javnog servisa Radio Crne Gore i lokalnih javnih emitera. Aktuelizuje teme od značaja za cijelu Crnu Goru. Realizuje se uz priloge iz studija crnogorskih lokalnih javnih emitera, uz uključenja novinara i slanje priloga. Trajanje emisije 60 minuta. Emituje se 2 puta mjesečno. Nema reprizu.

SKUPŠTINSKA ZASIJEDANJA

Tokom 2018, 2019. i 2020. godine."Radio Kotor" će realizovati prenošenje, snimanje i arhiviranje skupštinskih zasijedanja. U saradnji sa nadležnom opštinskom službom, sjednice će biti blagovremeno najavljene i tonski i tehnički realizovane iz prostora u zgradi "Bizanti".

Informativni program (Reemitovani program)

Jutarnji dnevnik Radio Crne Gore, trajanje od 5 do 10 minuta.Broj sedmičnih emitovanja 7
Dnevnik Radio Crne Gore – trajanje 30 minuta. Broj sedmičnih emitovanja 5.

Vijesti Radija Crne Gore u podne - trajanje 4 minuta. Broj sedmičnih emitovanja 5.

Slobodna Evropa- trajanje 30 minuta. Broj sedmičnih emitovanja 7.

Zabavni program

EPICENTAR – humoristička i satirična emisija. Trajanje do 15 min. Broj sedmičnih emitovanja 2 (premijera+ prva repriza).

PUT OKO SVIJETA ZA 80 I NEŠTO MINUTA - zabavno-muzički program. Trajanje emisije do 90 min. Broj sedmičnih emitovanja 1.

MUZIČKA GEOGRAFIJA - ovaj polusatni »muzički atlas« na talasima Radio Kotora upoznaje slušaoce sa muzičkom kulturom širom planete. Trajanje do 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 1.

VIKENDOM BEZ DNEVNOG REDA - zabavni program. Dinamičan sadržaj uz dosta muzike i informacija iz šou biznisa, filma, muzike i drugih zanimljivosti. Trajanje emisije do 90 min. Broj sedmičnih emitovanja 1.

ČUVARI SNA - ex YU zabavna i pop muzika utrajanju do 30 min. Trajanje emisije do 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2 (Premijera+prva repriza)..

DOMAĆIĆA – top lista domaće muzike u trajanju do 60 min. Broj sedmičnih emitovanja 2 (Premijera+prva repriza).

KO TO TAMO PJEVA - izbor hita nedjelje u trajanju do 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 1.

SIMPLY THE BEST – top lista strane muzike u trajanju do 60 min. Broj sedmičnih emitovanja 2.(Premijera+prva repriza)

NOĆNI MUZIČKI RADIO - non stop muzika u trajanju do 720 min. Broj sedmičnih emitovanja 7.

NOĆNI VIKEND PROGRAM – informativno-zabavni sadržaj. Trajanje do 120 minuta. Broj sedmičnih emitovanja 2.

Dokumentarno obrazovni program

ŽIVOT JE MORE - emisija o pomorstvu, turizmu i ribarstvu. Bavi se pomorskom profesijom i aktuelnostima iz pomorstva i pomorske nauke, turističkim aktuelnostima i ribarstvom. Trajanje emisije do 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera+prva repriza)

RAZGOVORI NEDJELJOM - gostuju ličnosti iz raznih oblasti. Trajanje emisije 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera + prva repriza).

SVIJET NAUKE - emisija afirmiše istoriju naučnih dostignuća, aktuelnosti iz svijeta nauke i iz kompjuterske tehnologije. Trajanje emisije do 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera+prva repriza).

MEDIKAMENT - emisija o medicini i zdravlju koja afirmiše zdrav odnos prema životu. U emisiji se koriste i savjeti ljekara, te prate dešavanja u gradu iz oblasti medicine (predavanja, savjetodavni sastanci sa građanima i sl). Trajanje emisije do 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera+prva repriza).

EKO KUTAK - emisija o ekologiji i zaštiti životne sredine koja prati ekološku problematiku, podstiče svijest slušalaca na potrebu očuvanja životne sredine. Trajanje emisije do 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2..(Premijera+prva repriza).

SVJETLOST ZVUKA - emisija posvećena slijepim i slabovidim licima, kao i drugim licima sa invaliditetom. Trajanje emisije do 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera+prva repriza).

Kulturno umjetnički program

KATAREO – emisija iz kulture koja prati otvaranja izložbi, koncerte, festivalska dešavanja, ima goste iz kulturnog života, afirmiše kulturne vrijednosti Kotora. Trajanje emisije do 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera+prva repriza).

BOKA U MOM SRCU - literatura o Boki i domaća muzika glavni su segmenti emisije. Cilj emisije je afirmacija bokeških vrijednosti, kulture, ličnosti, običaja, pomorstva. Trajanje emisije do 15 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera+prva repriza).

LJETNJE PRIČE – emisija se realizuje tokom ljeta, kao dodatni termin u kojem
su praćena ljetnja kulturna dešavanja:. Trajanje emisije do 30 min.
Broj sedmičnih emitovanja 10. (Premijera+prva repriza).

KUTAK ZA KLASIKU - emisija klasične muzike. Trajanje emisije 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera+prva repriza).

ZRNCA MUDROSTI - aforizmi, misli poznatih i nepoznatih. Ova emisija nas svakodnevno podsjeća na misli i izreke poznatih aforističara i na narodne mudrosti. Trajanje emisije do 5 min. Broj sedmičnih emitovanja 10. (Premijera+prva repriza).

HRONIKA FESTIVALA - emisija posvećena aktuelnostima Festivala pozorišta za djecu u kojoj se emituju snimci sa predstava i pratećih manifestacija, gostovanje glumaca, režisera, pozorišnih kritičara, praćenje okruglih stolova novinara i kritike.Trajanje emisije do 30 min. Broj emitovanja 10 (tokom trajanja Festivala pozorišta za djecu).

HRONIKA KOTORARTA - emisija posvećena aktuelnostima Festivala KotorArt, pracenje dešavanja uz gostovanja učesnika... Trajanje emisije do 30 min.(Tokom trajanja Festivala) Broj sedmičnih emitovanja 2.

Dječji program

RADOST - emisija posvećena djeci predškolskog uzrasta koja prati dešavanja u kotorskim vrtićima i edukativnog karaktera je za ovu ciljnu grupu. Trajanje emisije je 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera+prva repriza).

RADIO ŠKOLA - emisija posvećena djeci školskog uzrasta koja prati dešavanja u osnovnim i srednjim školama. U emisiji se obrađuju teme adekvatne ovom uzrastu, afirmišu se događaji u školama, a takođe se bavi i problemima droge i alkohola. Trajanje emisije je 30 min. Broj sedmičnih emitovanja 2. (Premijera+prva repriza).

Sportski program

FINALE – emisija prati sportska dešavanja, gosti iz kotorskih klubova, afirmiše zdrav život i odnos prema sportu, rad kotorskih sportskih kolektiva. Trajanje emisije 30 min. Broj emitovanja 1 sedmično.

JUTARNJI SPORTSKI BLOK – aktuelni sportski prilozi i gosti. Trajanje emisije do 10 min. Broj sedmičnih emitovanja 5.

Portal Radio Kotora

Radio Kotor realizuje aktivnu internet prezentaciju (elektronska publikacija) na stranici www.radiokotor.com - doprinos informisanju građana putem sajta Radio Kotora.
Obzirom na multimedijalnost portala (audio program 24 sata i aktuelne informacije praćene fotografijama) ovim sadržajem iz svih oblasti života grada, dnevnom produkcijom od 22 do 40 informacija, građanstvu je omogućen potpuni i cjeloviti uvid u svakodnevna gradska dešavana.
Posredstvom Portala plasiraju se sve aktuelne gradske dnevne informacije iz oblasti ekonomije, nauke, politike, kulture, privrede, medicine, sporta, zabave, ali i sve servisne informacije koje građanima omogućavaju da se blagovremeno obavijeste o dežurnim telefonima svih gradskih službi.

Sajt Radio Kotora se svakodnevno ažurira

Kotor, 01.09.2017.god.

Direktorka Lokalnog javnog emitera Radio Kotor DOO

Vjera Banićević

opstina-kotor2

radiokotor160x200

Banner2

Pretraga

politicka-saopstenja

oglasi2

facebook

uzivo

pele

KotorArt-logo

7106106
Danas
Juče
Ove sedmice
Prethodne sedmice
Ovaj mjesec
Prethodni mjesec
Svi dani
493
3961
28152
5392675
101048
155024
7106106

Vaša IP: 54.167.202.184
Vrijeme: 2017-10-21 04:47:45
Go to top