JAVNI POZIV: KANDIDATI ZA SAVJET RADIO KOTORA

RADIO KOTOR SAJTNa osnovu člana 27. Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću Lokalni javni emiter „Radio Kotor" („Sl. list CG" - opštinski propisi br. 27/12), Odbor za izbor i imenovanja upućuje JAVNI POZIV za predlaganje kandidata za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor".

1. Savjet Radio Kotora ima pet članova koje imenuje i razrješava Skupština Opštine Kotor na predlog ovlaštenih predlagača.
Članovi Savjeta biraju se iz reda afirmisanih stručnjaka iz oblasti koje su relevantne za obavljanje djelatnosti Radio Kotora, koji su crnogorski državljani, imaju prebivalište u Kotoru i najmanje visoku stručnu spremu.
Mandat članova Savjeta traje 5 godina, u skladu sa članom 23 stav 1 Zakona o elektronskim medijima.


2. Članovi Savjeta Radio Kotora ne mogu biti:
- poslanici i odbornici;
- zaposleni u Radio Kotoru;
- lica koja bira, imenuje ili postavlja Predsjednik Crne Gore, Skupština Crne Gore ili Vlada Crne Gore;
- izabrana, imenovana ili postavljena lica u organima lokalne samouprave;
- funkcioneri političkih partija (predsjednici stranaka, članovi predsjedništava, njihovi zamjenici, članovi izvršnih i glavnih odbora, članovi opštinskih odbora i opštinskih izvršnih odbora, kao i drugi stranački funkcioneri);
- lica koja kao vlasnici udjela, akcionari, članovi organa upravljanja, članovi nadzornih organa, zaposleni, lica pod ugovorom i sl., imaju interesa u pravnim licima koja se bave djelatnošću proizvodnje, emitovanja i/ili distribucije radijskog i/ili televizijskog programa ili drugih audiovizuelnih medijskih usluga i sa njima povezanim djelatnostima (oglašavanje, elektronske komunikacije i sl.);
- lica koja su pravosnažno osuđena za krivično dijelo zloupotrebe službenog položaja, korupcije, prevare ili krađe, bez obzira na izrečenu kaznu ili su pravosnažno osuđena za drugo krivično djelo na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, u periodu dok traju pravne posljedice osude;
- lica koja su bračni drugovi lica navedenih u tački 1. do. 4. ovog stava ili se sa njima nalaze u krvnom srodstvu u pravoj liniji, bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i srodstvu po tazbini.

3. Kandidate za članova Savjeta Radio Kotora predlažu ovlašćeni predlagači:

- oblast kulture - (opštinske javne ustanove kulture) - jednog člana;
- oblast obrazovanja - ( javne vaspitno obrazovne ustanove) - jednog člana;
- nevladin sektor - (nevladine organizacije koje se bave: medijima, zaštitom ljudskih prava i sloboda, osobama sa invaliditetom, pravima pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica, pravima djece, kulturom, ekologijom, umjetnošću, turizmom i slično) - jednog člana.
- oblast privrede i turizma - (privredna društva, turističke organizacije) - jednog člana.
- oblast sporta - (registrovane sportske organizacije sa sjedištem u Kotoru) - jednog člana.

4. Rok za predlaganje kandidata je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva. (objavljen 11. januara)

5. Predlozi za kandidate za članove Savjeta Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor" podnose se Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Opštine Kotor.

Ovaj javni poziv objaviće se u dnevnom listu „Dan", putem Lokalnog javnog emitera „Radio Kotor" i na web stranici Opštine Kotor www.opstinakotor.com – stoji u obavještenju iz Skupštine Opštine Kotor. -Odbora za izbor i imenovanja.

opstina-kotor2

radiokotor160x200

TO-KOTOR

Pretraga

politicka-saopstenja

oglasi2

Facebook-banner

uzivo

pele

KotorArt-logo

7591109
Danas
Juče
Ove sedmice
Prethodne sedmice
Ovaj mjesec
Prethodni mjesec
Svi dani
2267
4392
10371
5895600
100452
168053
7591109

Vaša IP: 54.234.190.237
Vrijeme: 2018-01-23 14:28:54
Go to top