OPŠTINA KOTOR RADI NA USPOSTAVLJANJU KLASTER INICIJATIVA

1a1klasteri18Radionice pod nazivom „Inicijativa za razvoj klastera kreativne industrije" održane su danas u Galeriji solidarnosti u Starom gradu.

Radionice namijenjene javnom, privatnom i NVO sektoru sprovode se u okviru projekta BACAR - "Bolji pristup rastu: klasteri i konkurentnost-umrežavanje u Jadranskom regionu", koji je finansiran u okviru IPA prekogranične saradnje triaterale između Hrvatke, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, a kofinansiran od strane Evropske unije.

Radionicu su otvorili projekt koordinator i opštinski sekretar za preduzetništvo, komunalne poslove i saobraćaj Vladimir Bujišić i koordinatorka Kancelarije za međunarodnu saradnju u Opštini Kotor, te menadžerka projekta BACAR Jelena Stjepčević. Radionicu je održao stručnjak iz oblasti klasterskog poslovanja Igor Brkanović.

Vodećipartner na projektu je Opština Kotor, a partneri su joj: Privredna komora Crne Gore, Javna institucija RERA SD za razvoj Splitsko-dalmatinskog okruga iz Splita, Ministarstvo gospodarstva/privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona/županije iz Mostara i PKRS Područna privredna komora Trebinje .


Cilj interaktivne radionice je informisanje ciljnih grupa o benefitima klasterskog udruživanja i poslovanja. Zaključci i nova saznanja mogu poslužiti kao alat pri kreiranju vizije razvoja klastera kreativne industrije, kao i pri pokretanju novih klasterskih inicijativa u Kotoru i regionu, a koji se mogu realizovati u okviru projekta BACAR.

"Danas je pionirski korak koji Opština Kotor, u okviru ovog projekta, radi na uspostavljanju klaster inicijativa, oblastima kreativne industrije, lokalne hrane i turizma. Radi se o upoznavanju sa konceptom klaster inicijative iz oblasti javnih institucija, NVO sektora, preduzetnika i privrednih društva, te upoznavanju sa prednostima klaster udruživanja i sa koristima koje oni mogu da ostvare u ovom procesu" – kazao je Bujišić.

Radionice su, prema Brkanovićevim riječima, podijeljene u dvije različite ciljne grupe zato što sa jedne strane, kako navodi Brkanović, moramo da pomognemo predstavnicima javnog sektora da počnu malo drugačije da gledaju na okruženje za koje su zaduženi i koje kreiraju, te u kome trebaju da se oslobode različite vrste potencijala sa kojima raspolažu ljudi, institucije i preduzetnici, tako da pokušamo sa predstavnicima javnog sektora da razmislimo svi zajedno kakva to lokalna politika treba da se desi koja će omogućiti iskorak u razvoju ovog grada u nekom narednom periodu, imajući vrlo pozitivna iskustva okruženja, u Evropi i cijelom svijetu.

S druge strane, ističe Brkanović, razgovararamo sa preduzetnicima kojima kažemo, iako su namjerili da rade sve sami, pogotovo u ovom okruženju gdje nemaju povjerenja jedni u druge, gdje na javni sektor gledaju kao neprijatelja, da pokušamo da promijenimo paradigmu i kažemo preduzetnicima da uopšte nije loše kada sarađuju zajedno, te kada gledaju na javni sektor kao prijatelja, a nevladin sektor treba da im pomogne u građenju tog mosta i da se susretnu na kraju javni i privatni sektor za dobrobit svih građana.

"Klaster nije isto što i udruženje. Preduzeća kad se udružuju, oni to rade da bi svoje određene interese, kroz svoje predstavnike, zastupali pred javinim sektorom (lokalnom Vladom, regionalnom, nacionalnom itd). A klasteri su priča gdje se preduzeća organizuju da zajedno ostvare određenu vrstu poslovnih interesa, a da im nije osnovni cilj da ih zastupaju pred javnim sektorom, da sarađuju između sebe sa naučno-istraživačkim institucijama a sa potpornim institucijama" – kazao je Brkanović, navodeći da se Evropska unija okrenula inovativnosti, te govori o klasterima kao grupisanju preduzeća u jednom regionu u okviru jednog sektora koji treba da oslobodi sve inovativne potencijale.

On je naveo da postoje dvije strane razloga i efekata grupisanja u klaster.

Prva, objašnjava Brkanović, govori šta privlači određene ljude i preduzeća da učestvuju u klaster.

"Suština je u tome da učešćem u klasteru dijelite one troškove koje svakog dana plaćate, kao što su dobavljači, sirovine itd. Druga strana je da zajednički dolazite do znanja. Dakle, kroz različite vrste treninga i konsultantskih usluga značajno pojeftinjujete troškove angažovanih specijalističkih centara, a takođe zajednički možete da koristite infrastrukturu. Autputi koji su se desili u svakom klasteru koji je analiziran su slijedeći: došlo je do smanjenja cijena sirovine, smanjenja potrebe za zalihama, a radna snaga koja radi u okviru tih preduzeća podiže svoja znanja i vještine, te postaje mnogo kvalifikovanija. To se takođe dešava i sa menadžmentom" – objašnjava Brkanović.

Učešćem u klastere, dodaje Brkanović, imate potpuno drugačiji pristup u mogućnosti da dobijete finansijsku podršku, komercijalnu ili beneficiranu. To je nešto što klaster čini moćnijim u odnosu na jedno malo skromno preduzeće.

"Prosječno preduzeće na Balkanu svakog dana računa koliko njih košta biznis. Radeći zajedno, dobijajući nova znanja i vještine, oni su u mogućnosti da potpuno razvijaju nove proizvode, unaprijeđuju kvalitet postojećih proizvoda, unaprijeđuju proces svoga rada, podižu produktivnost i efikasnost koja se oslobađa na nivou preduzeća i kao takvi postaju mnogo konkuretniji nego što su bili kao pojedinačna preduzeća. Mala i srednja preduzeća najvećim dijelom žive i rade lokalno. Ali kada počnu da rastu, oni polako izlaze sa svog malog tržišta, na tržište u regionu i naravno, ako imaju kapacitete, internacionalizuju svoju proizvodnju. Sve to prati i rast zaposlenosti" – kaže Brkanović, dodajući da je pokazano da razvoj klastera značajno utiče na kreiranje lokalne zajednice kao mnogo kvalitetnijeg i zdravijeg mjesta za život.

U centru klastera, objašnjava Brkanović, nalaze se preduzeća.

"Klasteri nisu tako jednostavna organizaciona cjelina koju će tri pametna, sposobna i uspiješna preduzetnika da urade. To je jedan ozbiljan proces koji se ne odvaja od lokalne vlasti. Ona jet a koja je prepoznala značaj politike lokalnog razvoja koju još uvijek Kotor nema, a nadam se da će se uskoro dobiti, iz koje će da se vrlo jasno definiše koliki su čiji kapaciteti, potencijali i resursi, kreiraće se kritična masa i razviti određena podrška za razvoj klastera" – objašnjava Brkanović, navodeći da su preduzeća glavni činioci u razvoju klastera, a obrazovne institucije i centri znanja mogu biti ključni činioci u istraživanju i razvoju inovativnosti klastera.

"Potporne institucije olakšavaju pristup finansijskoj podršci i specijalizovanim poslovnim uslugama u skladu sa potrebama klastera (marketinške, konsultantske, projektantske, računovodstvene), a lokalne vlasti sa svojim kancelarijama imaju viziju razvoja i specijalizacije područja, daju legitimitet klasterskoj inicijativi, stvaraju pogodne uslove razvoja, privlače donacije i investicije" – kazao je Brkanović u svojoj prezentaciji nakon koje je uslijedio dijalog sa prisutnima o mogućim modelima klaster inicijative i saradnje, predstavivši sve pozitivne strane ove inicijative.

opstina-kotor2

radiokotor160x200

 

Pretraga

politicka-saopstenja

oglasi2

Facebook-banner

uzivo

pele

KotorArt-logo

7761594
Danas
Juče
Ove sedmice
Prethodne sedmice
Ovaj mjesec
Prethodni mjesec
Svi dani
1196
5995
23365
6024514
136810
134127
7761594

Vaša IP: 54.227.17.101
Vrijeme: 2018-02-22 03:55:39
Go to top