Dokumentacija Radio Kotora

Program rada za 2018. završna verzija - PDF

Predlog programskih obaveza "Radio Kotor" doo za 2018-2020.g. - PDF

Savjet-bilteni

Statut

Programska dokumentacija i akti

Plan integriteta

Izvještaj o sprovođenju plana integriteta

PDF dokumentacija

- Finanskijski plan za 2017 godinu - PDF

- Izvještaj revizora za 2016. godinu - PDF

- Ugovor sa Opštinom Kotor 2017 - PDF

- Aneks 2016 - PDF

- Bilans stanja 2016 - PDF

- Bilans uspjeha 2016 - PDF

 

1.    Izvještaj o realizovanim emisijama u 2016. - PDF
2.    Plan rada za 2017. - PDF
3.    Programska šema zimska PON-PET - PDF
4.    Programska šema zimska subota - PDF
5.    Programska šema zimska nedjelja - PDF
6.    Programska šema ljetnja PON-PET - PDF
7.    Programska šema ljetnja subota - PDF
8.    Programska šema ljetnja nedjelja- PDF

 

Pravilnik za postupanje za nabavke male vrijednosti - Radio Kotor DOO - PDF

Obrasci za sprovodjenje postupka nabavke male vrijednosti - PDF

 

Zahtijev za dostavljanje ponuda male vrijednosti - 08.09.2017. - PDF

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 14.09.2017. - PDF

Ugovor o nabavci radijske opreme - 17.09.2017. - PDF

 

Zahtijev za dostavljanje ponuda male vrijednosti - 13.10.2017. - PDF

Zahtijev za dostavljanje ponuda male vrijednosti - 20.10.2017. - PDF

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 20.10.2017. - PDF

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti 24.10.2017. - PDF

Ugovor o nabavci i isporuci kompjuterske opreme 27.10.2017. - PDF