Marketing Radio Kotora

»RADIO KOTOR« DOO

Tel/fax: 082 325 842, 325 843, ŽR 520-297700-54 kod Hipotekarne banke,

        510-8552-89 kod CKB,  PIB: 02042789,   PDV br: 92/31-00044-2

 

C J E N O V N I K

                                                                                                                                                  

LIČNI OGLASI

 

 JEDAN DAN 4 EMITOVANJA

FIZIČKA LICA

2 EUR (pdv 0,34)

 

ZA DUPLO EMITOVANJE CIJENE SE UDVOSTRUČUJU

SEDAM DANA

FIZIČKA LICA

12,00 EUR (pdv 2,08)

 

 DESET DANA

FIZIČKA LICA

15,00 EUR (pdv 2,60)

 

 PETNAEST DANA

FIZIČKA LICA

25,00 EUR (pdv 4,34)

 

TRIDESET DANA

FIZIČKA LICA

45,00 EUR (pdv 7,81)

 
 

   POSLOVNI OGLASI

 

 

JEDAN DAN

4 EMITOVANJA

       PRAVNA LICA

5 EUR (pdv 0,86)

ZA DUPLO EMITOVANJE CIJENE SE UDVOSTRUČUJU

SEDAM DANA

PRAVNA LICA

30 EUR (pdv 5,20)

 

DESET DANA

PRAVNA LICA

50 EUR (pdv 8,68)

 

PETNAEST DANA

PRAVNA LICA

60 EUR (pdv 10,41)

 

TRIDEST DANA

PRAVNA LICA

         80 EUR (pdv 13,88)

 

Č E S T I T K A 5 EUR (PDV 0,86)

SPOTOVI

IZRADA SPOTA 30 EUR

JEDAN DAN

5 EMITOVANJA

             5 EUR (pdv 0,86)

ZA DUPLO EMITOVANJE CIJENE SE UDVOSTRUČUJU

SEDAM DANA

35 EMITOVANJA

       35 EUR (pdv 6,07)

 

DESET DANA

50 EMITOVANJA

       50 EUR (pdv 8,68)

 

PETNAEST DANA

75 EMITOVANJA

65 EUR (pdv 11,28)

 

DVADESET DANA

100 EMITOVANJA

       80 EUR (pdv 13,88)

 

             TRIDESET DANA

   150 EMITOVANJA

                

       100 EUR (pdv 17,36)

 

BANER NA PORTALU RADIO KOTORA                  15 DANA ...............30 EUR

                                                                                     30 DANA................50 EUR

BANER NA PORTALU RADIO KOTORA + SPOT   30 DANA..............120 EUR

                                                                                    60 DANA.............200 EUR

SPONZORSKE EMISIJE                                         15 MINUTA............ 50 EUR

                                                                                   30 MINUTA..........100 EUR

  

U cijenu naknade za izvršene usluge marketinga uračunat je Porez na dodatu vrijednost 21%,

( preračunata stopa je 17,36%).

Kotor,01.01.2018.god.

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                              Direktorka,

                                                                                                         Vjera Banićević s.r.